Duurzaamheid als uitgangspunt

Je vindt het belangrijk om de klimaatimpact van de artikelen die je verkoopt in je winkel of webshop zo klein mogelijk te houden. Hoe kun je op jouw manier bijdragen aan grote, duurzame doelstellingen?

Op het gebied van inkjetcartridges valt echt nog een wereld te winnen. Er is weliswaar een groep consumenten die al jarenlang steeds hervulde inktcartridges aanschaft. Alleen wat gebeurt er eigenlijk met al die andere lege cartridges? Belanden die zodra ze leeg zijn gewoon in de afvalbak? Recoll Europe helpt jou en jouw klanten om lege inkjet cartridges gemakkelijk in te zamelen.

Wij zorgen er vervolgens voor dat zo’n inkjetpatroon – met behoud van kwaliteit – een tweede leven krijgt. En een derde en een vierde en een vijfde…

RECOLL - duurzame inkjet cartridges

Grondstoffen beschermen

Producenten van originele printcartridges zien het liefst dat hun klanten elke keer nieuwe cartridges aanschaffen. Daar is hun verdienmodel ergens eind jaren ’80 op gebaseerd. Inmiddels is wel duidelijk dat de reserves op onze planeet eindig zijn. Roofbouw op grondstoffen gaat dan ook ten koste van toekomstige generaties.

Het is hard nodig om de klimaatimpact van inktcartridges te verkleinen. Recoll maakt daar werk van. Dat doen we in de hele keten: van inzameling tot sortering en van hervulling tot productontwikkeling. Met het inzamelen en hervullen van cartridges willen we bij Recoll het gebruik van kostbare grondstoffen beperken.

Circulaire economie van inktcartridges

De kracht van circulair

Het is belangrijk om duurzamere keuzes maken – met meer aandacht voor de kracht van circulair. Er liggen volop kansen. Zo zien we bijvoorbeeld dat hervulde cartridges nog maar een beperkt deel van het totale marktaandeel omvatten: minder dan 15%! Met andere woorden: meer dan de helft van alle cartridges wordt nooit hergebruikt en belandt hoogstwaarschijnlijk na één keer in de vuilnisbak. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Ecologische voetafdruk minimaliseren met cartridges zonder CO2-uitstoot

Recoll verlengt de levensduur van een inktcartridge. Maar we willen meer doen voor het klimaat. Onze logistieke- en productieprocessen drukken onvermijdelijk een stempel op onze CO2-uitstoot. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de klimaatschade die daaruit voortkomt te beperken. We laten je graag zien hoe we dat aanpakken.

Milieubewust ondernemen

Zo werken we in Europa heel bewust met een centraal distributiecentrum. Zo beperken we het aantal vervoersbewegingen. Een ander voorbeeld is het spoelwater dat we gebruiken om ingezamelde cartridges mee te reinigen. Voordat dit water de fabriek verlaat vindt eerst een uitgebreide
nabehandeling plaats.

Duurzame partners

Naast onze inspanningen om zelf onze impact op het milieu te verkleinen, werken we ook nauw samen met duurzame partners. Zo compenseren we samen met Fair Climate Fund, onderdeel van Cordaid, op een eerlijke manier de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de remanufacturing en logistiek rondom onze cartridges. Deze compensatie gebeurt met Fairtrade® Gold Standard® carbon credits. De enige carbon credits die voldoen aan de strenge eisen waar Fairtrade om bekendstaat.

Birds Bees and Business project restoring nature

Eerlijke carbon credits

Ook al doen we ons uiterste best: in deze branche is het onmogelijk om emissieloos te zijn. Vandaar dat we onze uitstoot willen compenseren. Door carbon credits te kopen, financiert Recoll Fairtradeprojecten die CO2 vastleggen. Zo maken we de hervulde cartridges van ons merk RecycleClub 100% duurzaam. Want het aantal carbon credits dat Recoll koopt voor cartridges van RecycleClub komt precies overeen met de CO2-uitstoot die vrijkomt in het productieproces. Dat maakt onze cartridges CO2-neutraal.

We vinden het belangrijk dat onze positieve impact groter is dan alleen CO2-compensatie. Daarom kiezen we bewust Fair Climate Fund als duurzame partner. Want Fair Climate Fund stimuleert lokale boerengemeenschappen niet alleen om met hun activiteiten CO2 uit de lucht vast te leggen, maar ook om hun kwetsbare leefomgeving te beschermen en te ontwikkelen – onder andere tegen de gevolgen van klimaatverandering. In Burkina Faso steunen we bijvoorbeeld het project Birds, Bees Business met de aankoop van Fairtrade® GoldStandard® carbon credits. Zo compenseren we 1-op-1 onze CO2-uitstoot. Tegelijkertijd vormt deze investering dus ook een instrument om de gevolgen van klimaatverandering te beperken op de korte en op de lange termijn.

Fair Climate Fund hanteert strenge voorwaarden voor haar duurzame ontwikkelingsprojecten. Zo moet elk project duurzaam, eerlijk én transparant zijn. Deze strenge voorwaarden leiden tot bewezen resultaten. Daarom kunnen we bij Recoll garanderen dat cartridges van RecycleClub daadwerkelijk 100% CO2-neutraal zijn.

Samen werken aan bewustwording

Bij Recoll nemen we niet alleen verantwoordelijkheid voor elke schakel in ons eigen productieproces. We gaan verder dan alleen het beperken van onze ecologische voetafdruk. Daarom werken we bewust nauw samen met verkopers van cartridges: winkelketens, webshops en winkeliers. Meer cartridges inzamelen en hergebruiken gaat onze hele bedrijfstak aan. Samen kunnen we dit deel van de grondstoffenproblematiek aanpakken. Met onze inzamel- en promotiematerialen kan jij jouw klanten bewustmaken van de grondstoffenproblematiek en hun invloed daarop. Uiteindelijk vormen heel veel kleine stapjes bij elkaar een grote mijlpaal.

afhaling van inzameldoos

Sluit je ook aan bij Recoll!

Hoe meer lege cartridges beschikbaar zijn, hoe meer remanufactured inktpatronen op de markt komen. Dat is een aantrekkelijk vooruitzicht. Ook voor jou, want de marge op hervulde cartridges is groter. En zelfs zonder die extra opbrengst: als de optie bestaat om zuinig om te springen met kostbare grondstoffen, dan benut je die toch?

  • Duurzaam ondernemen
  • Recoll regelt alles rondom de inzameling
  • Verdien wat extra met ingeleverde inkjetcartridges
START OOK MET INZAMELEN!