Registreren
 
 

Voorwaarden spaarprogramma

Berekening spaarpunten
U ontvangt voor iedere tien ingeleverde inkjetcartridges (waarvoor bij Recoll een vergoeding van toepassing is), extra op uw geldelijk vergoedingen, één spaarpunt.

Spaarpunten automatisch op uw creditfactuur
De waarde van de door u gespaarde punten kunt u bekijken op uw persoonlijke log in pagina op deze site. Tevens verschijnt het saldo automatisch op uw creditfactuur. Indien u de waarde van uw saldo verzilvert, zullen de ingewisselde punten op het saldo, dat wordt vermeld op uw creditfactuur, in mindering zijn gebracht. U bent dus altijd op de hoogte van uw actuele spaarsaldo.

Afhandeling bestelling
Na ontvangst van het digitale bestelformulier zal uw bestelling direct in behandeling worden genomen. Onder normale omstandigheden ontvangt u maximaal drie weken na bestelling het door u aangegeven product.

Voorwaarden leeggoed spaarprogramma

 • Spaarpunten kunnen niet in geld worden uitgekeerd.
 • Op het inwisselen van spaarpunten zijn altijd de voorwaarden van het Recoll leeggoed spaarprogramma en de algemene voorwaarden van de leverancier van de producten van toepassing.
 • De leverancier van de producten kan geen rechten ontlenen aan de opgebouwde of ingewisselde spaarpunten.
 • Enkel relaties van Recoll binnen de Benelux kunnen spaarpunten opbouwen.
 • In het geval een artikel niet meer leverbaar is, behoudt Recoll zich het recht voor om naar keuze van de klant, hetzij een vergelijkbaar artikel te leveren of af te zien van inwisseling van de spaarpunten.
 • Opgebouwde spaarpunten komen automatisch te vervallen indien twee jaar na laatste inlevering waarover spaarpunten opgebouwd, geen inlevering meer is geweest waarover spaarpunten opgebouwd.
 • Indien u voor een product niet voldoende spaarpunten heeft, is het bestellen van het door u gewenste product niet mogelijk.
 • Recoll behoudt zich het recht voor om het productaanbod te wijzigen of nieuwe producten toe te voegen. Wij zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht voor het benodigde aantal spaarpunten dat voor een product ingewisseld moet worden, te wijzigen.
 • Wanneer u leeggoed inlevert bij Recoll, spaart u automatisch punten. Indien u pertinent niet wenst deel te nemen aan het leeggoed spaarprogramma bent u te allen tijde gerechtigd uw deelname te beëindigen. Dat kunt u doen door onze afdeling customer service telefonisch of via e-mail daarvan in kennis te stellen.
 • Recoll behoudt zich het recht voor het leeggoed spaarprogramma te beëindigen. In geval van beëindiging van het programma heeft u nog zes maanden het recht om de op uw rekening bijgeschreven spaarpunten in te wisselen.
 • Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
 • Recoll is gerechtigd onderliggende voorwaarden te wijzigen en zal u daarvan op de hoogte brengen. Na wijziging van de voorwaarden komen de oude voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op het leeggoed spaarprogramma van Recoll.
 • Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het leeggoed spaarprogramma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u telefonisch, via e-mail of via de Recoll helpdesk op deze site kenbaar maken aan onze afdeling customer service.