Registreren
 
 

Het proces in beeld

De door Recoll ingezamelde lege cartridges worden via een nauwgezet proces geschikt gemaakt voor hergebruik.

Product sortering

Het begint allemaal met een lege cartridge. Een lege cartridge is geen afval, het is het belangrijkste onderdeel van een remanufacturing proces. Omdat de kwaliteit van deze lege cartridges erg varieert, wordt de nadruk gelegd op de sortering en visuele inspectie van alle binnenkomende cartridges. Alle cartridges worden gesorteerd op type en kwaliteit alvorens ze in een verdere productiefase gebruikt worden. Cartridges die niet geschikt geacht worden voor hergebruik, gaan het recyclingproces in.

Pre-inspectie  

De gesorteerde lege cartridges ondergaan de zogenaamde pre-inspectie waar de cartridges worden gereinigd. De cartridges worden vervolgens visueel en elektronisch getest door middel van de zogeheten shoptester. Deze shoptester test of het elektronische circuit in de cartridge nog naar behoren werkt. Dit alles om te voorkomen dat eventuele toekomstige storingen zich voordoen. Alleen de cartridges die deze controle doorstaan volgen het verdere productieproces. Omdat deze cartridges worden klaargemaakt om opnieuw op de markt te brengen, worden alle logo’s en andere merkspecifieke onderdelen verwijderd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de THT-datum en de productiecode van het OEM-product.

Productie

De filosofie is de lege cartridge zoveel mogelijk terug te brengen in zijn originele staat. Alle cartridges en elektronische delen worden grondig schoongemaakt om zo de beste uitgangspositie voor een goed eindproduct te krijgen.

Een belangrijke stap in het productieproces is het reinigen van de binnenkant van de cartridge. Alle oude inktresten worden weggespoeld met gezuiverd demiwater. Dit demiwater wordt in een eigen zuiveringssysteem geproduceerd waar alle ionen en andere onzuiverheden verwijderd worden alvorens het in de productie wordt gebruikt. Het afvalwater van dit intensieve proces wordt vervolgens in een afvalwatersysteem behandeld, voor het de fabriek verlaat.

Na het spoelen worden de sponzen van de cartridge gedroogd en waterresten verwijderd door middel van centrifugale kracht. Hete lucht wordt gebruikt om de cartridge droog te blazen. Vervolgens worden de cartridges gewogen en gesealed voordat deze het vulproces in gaan.

Het vullen van de cartridges is een heel nauwkeurig proces. De cartridges worden onder vacuum gevuld. Erg belangrijk is de snelheid van het vullen om eventuele lucht in de cartridge te voorkomen. Na het vullen worden alle individuele cartridges gewogen om er zeker van te zijn dat de juiste inktniveaus worden bereikt. Iedere cartridge wordt getest en print-outs worden beoordeeld. Indien de print-out niet aan de kwaliteitsstandaard voldoet, wordt de cartridge ultrasoon gereinigd en opnieuw getest of afgekeurd.

Ten slotte worden alle cartridges schoongemaakt. Een identificatielabel en een productiecode worden toegevoegd voor tracking en tracing doeleinden.

Packaging

Dit is de laatste stap in het proces. De cartridges krijgen merkspecifieke labels en worden in luchtdichte zakjes verpakt. De cartridges gaan in doosjes waaraan gebruiksaanwijzingen en leeggoedzakjes worden toegevoegd. Vervolgens krijgt het doosje een garantielabel en wordt er een houdbaarheidsdatum op geprint. De verpakte cartridges worden op hun beurt verpakt in omdozen, gekenmerkt en klaargemaakt voor verzending naar de klant.