Registreren
 
 

Privacy

Privacy statement

Conform de geldende wet bescherming persoonsgegevens, informeren wij u dat Recoll uw persoongegevens opneemt in een in Nederland bewaard bestand onder verantwoordelijkheid van Recoll. Deze persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Recoll heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies, oneigenlijk gebruik van of toegang tot deze gegevens te voorkomen. Recoll houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze internetsite. Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Recoll legt uw gegevens vast in het kader van de uitvoering van uw opdracht, het toezenden van informatie, marketingacties, marktonderzoek en interne bedrijfsvoering. In overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de toezichthouder, het college bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Op deze wijze bent u geïnformeerd over en stemt u uitdrukkelijk in met de opname van uw persoonsgegevens in de bestanden van Recoll en de automatische behandeling gericht op bovengenoemde doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen opname van uw gegevens in onze bestanden, uw gegevens wilt controleren, opvragen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen. Het intrekken van uw toestemming geldt niet met terugwerkende kracht. Om onze bestanden up-to-date te houden, verzoeken wij u wijzigingen van uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Recoll behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Recoll.

november 2010

 

 

 

RECOLL bv
Schellingstraat 22
4879 NK Etten-Leur
Nederland
Postadres:
Postbus 47
4870 AA Etten-Leur
Nederland
Tel: +31 (0)76 - 543 1661; Fax: +31 (0)76 - 543 1662