Contact

Onder de naam WECARE4Collecting zamelde Recoll jarenlang lege cartridges in om deze geschikt te laten maken voor hergebruik. In juni 2010 is WECARE4 samengegaan met Armor waarna de “oude” naam Recoll weer aangenomen is.

Recoll is een internationale organisatie gericht op de inzameling van lege cartridges met het hoofdkantoor in Nederland. U kunt ons vinden op onderstaand adres:

Recoll bv
Bredaseweg 103-105
4872 AA Etten-Leur

Postbus 47
4870 AA Etten-Leur
Nederland

telefoon : +31 (0)76 20 16 000
fax : +31 (0)76 20 16 01
e-mail :inforecollcom