Register
 
 

Výrobní proces v kostce

Prázdné kazety procházejí velmi náročným výrobním procesem.

Třídění:
Vše začíná prázdnou kazetou, kterou nepovažujeme za odpad, ale za základní součást procesu renovace.  Jsme si vědomi velkých rozdílů v kvalitě příchozích prázdných kazet, a proto jsou všechny podrobeny důkladné kontrole. Nevhodné kazety jsou vyřazeny a recyklovány.

Kontrola:
Všechny kazety nejdříve projdou procesem čištění. Dále jsou vizuálně a elektronicky testovány přístrojem, který vyloučí závadu elektronického okruhu. Pokud kazeta funguje, jak má, může pokračovat v dalším procesu renovace. Je zbavena všech obchodních značek a log OEM.

Výroba:
Záměrem je získat kazetu v optimální výchozí kvalitě, aby výsledkem výrobního procesu byla co nejkvalitnější renovovaná kazeta.

Důležitým krokem je vyčištění vnitřku kazety od všeho zbytkového inkoustu. Provádí se  výplachem destilovanou vodou, kterou si sami vyrábíme v našem vlastním čistícím systému. Všechna použitá voda je pak před vypuštěním z továrny znovu vyčištěna.

Po výplachu jsou vyprány a v odstředivce usušeny houbičky. Kazety jsou vysoušeny horkým vzduchem. Následně jsou kazety váženy a utěsněny, aby mohly být naplněny.

Plnění je proces velmi náročný na přesnost. Používá se vakuová technologie, při níž je důležitá rychlost, aby se do kazety s novým inkoustem nedostal vzduch. Poté jsou kazety znovu zváženy a testovány na kvalitu tisku. Pokud kvalita tisku neodpovídá požadavkům, jsou  kazety znovu čištěny ultrazvukem nebo vyřazeny.

Na závěr jsou všechny kazety ještě jednou čištěny, opatřeny identifikačními  kódy.

Balení:
To je poslední krok renovace. Kazety jsou opatřeny štítky a zabaleny do vzduchotěsných obalů. Jsou baleny do krabiček s návodem a sáčkem pro zpětné odeslání. Na krabičky jsou pak vytištěny údaje o záruce a případná expirační data. Dále jsou kazety již baleny do obalů pro expedici zákazníkům.