Register
 
 

Péče o životní prostředí

V příkrém rozporu s ochranou životního prostředí se každoročně vyhazují miliony vypsaných kazet.

Proto přichází společnost ARMOR s programem výkupu prázdných kazet k jejich následnému dalšímu využití.

Žádný zdroj není nevyčerpatelný
500 milionů prázdných kazet končí každoročně ve spalovnách a na skládkách. Toto množství v objemu představuje 750 000m3, což odpovídá ploše 4 fotbalových stadionů. Stále se vypsané kazety vyhazují, i přesto, že může každá být použita 2x i 3x. Každá znovu použitá kazeta znamená o jednu novou méně a tím méně odpadu a méně spotřebovaných přírodních zdrojů. Na výrobu jedné nové tonerové kazety je třeba asi 3,5litru ropy a trvá asi 1000let, než se taková kazeta kompletně rozloží.

Sběr prázdných kazet je dobrý pro životní prostředí i pro Vás
Sběrem prázdných kazet šetříme přírodní zdroje a zároveň tím šetříme naši planetu pro budoucí generace.